Cerere de inscriere membru sportiv ( cursant )

si Declaratie privind acordul părintilor

Acordăm permisiunea fiului/ficei noastre să participe ca membru/a sportiv ( cursant ) al/a “Asociatiei Clubul Sportiv Asociatia Bucharest Sport Club Elite”în activitătile acesteia, privind initierea si obtinerea performantei in practicarea natatiei.

Susnumitul tutore, declar pe propria raspundere ca sunt de acord cu Regulamentul de frecventare al clubului si minorul este apt/a din punct de vedere medical sa desfasoare activitati sportive (apt efort fizic) de genul efortului aerob sau anaerob si imi asum intreaga raspundere in cazul in care are sau va avea probleme de sanatate pe care nu le voi aduce la cunostinta conducerii.

De asemenea, sunt informat si voi respecta prevederile Ordinului MTS nr 601/29.05.2020 si MS nr. 971/29.05.2019.

Am luat la cunostinta ca inainte cu cca o ora de inceperea antrenamentului, cursantul nu trebuie sa consume alimente.

Susnumitul am luat la cunostinta ca sedintele de inot se desfasoara pe baza de programare , iar in cazul in care voi renunta la programare ma oblig sa anunt Antrenorul coordonator cu minim 4 ore inainte, in caz contrar considerandu-se sedinta efectuata.

Am luat la cunostiinta de prevederile Statutare ale Asociatiei, solicitand minorului sa le respecte in practicarea activitatii sportive .

Nu voi/vom pretinde daune morale sau materiale Consiliului Director in caz de accidente cat timp acesta se datoreaza nerespectarii indicatiilor instructorilor sau a regulamentului.

În urma înscrierii minorului la cursurile de înot, părintele/tutorele va primi o legitimație de sportiv, care cuprinde: numele sportivului, perioada si valabilitatea abonamentului, orele efectuate.

Durata abonamentului poate fi prelungita cu 2 saptamani, pentru recuperarea sedintelor neefectuate doar din cauze medicale dovedite, care limiteaza/impiedica posibilitatea de a efectua activitati sportive specifice Bucharest Sport Club Elite.

Documentele puse la dispozitie de catre BSC au caracter oficial: Cerere de inscriere membru sportiv ( cursant ); Declaratie privind acordul părintilor; Regulamentul clubului de inot; Conditiile de participare, legitimatia de sportiv.

REGULAMENTUL CLUBULUI DE INOT CONDITII DE PARTICIPARE

Cursantii/practicantii cursurilor de initiere si perfectionare Natatie trebuie sa respecte urmatoarele reguli de conduita:

.

⮚În incinta piscinei nu se aleargă !

⮚Echipamentul necesar şi obligatoriu pentru antrenament este compus din: slip sau costum de baie întreg (pentru fete), papuci, cască, ochelari, prosop şi halat.

⮚Echipamentul pus la dispozitie de catre antrenori trebuie folosit cu grijă. Se va achita contravaloarea pentru orice echipament stricat sau deteriorat.

⮚Este interzis a se consuma alimente, băuturi şi gumă de mestecat în incinta piscinei

⮚Părinții/supraveghetorii sunt răspunzători pentru copiii lor atât înaintea antrenamentului cât și după terminarea acestuia.

⮚Copilul trebuie adus de părinte sau tutore cu 10 minute înainte de începerea antrenamentului și predat în grija antrenorului la intrarea în piscină, iar la sfârșitul antrenamentului părintele sau tutorele îl va prelua de la intrarea în piscină.

⮚Înainte de începerea lecției dușul și mersul la toaletă sunt obligatorii.

⮚Părintele sau tutorele trebuie să anunțe cum poate fi contactat pe parcursul antrenamentului, pentru o eventuală stare de urgență.

⮚Cazurile de absență din motive medicale vor fi analizate la nivelul conducerii clubului.

⮚În cazul în care un copil nu se poate adapta cerințelor impuse de programul de desfășurare a cursului din motive de: comportament, orar, medical, acesta poate fi exclus din grup după o discuție între antrenor, conducerea clubului și părinte sau tutore.

⮚Nu ne asumăm răspunderea pentru pierderea sau stricarea obiectelor ce aparțin participanților și/sau a însoțitorilor acestora sau a altor obiecte folosite în timpul antrenamentelor, altele decât cele puse la dispoziție de Asociatie.

⮚Înotul este distractiv - respecta apa și pe ceilalți înotători.

ANEXA: Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Asociatia Bucharest Sport Club Elite, in calitate de operator de date cu caracter personal prelucreaza datele personale ale membrilor sportivi /cursantilor in conformitate cu prvederile prezentei informari .

1.Scopul si temeiurile prelucrarii

Aceasta informare se refera la calitatea dumneavoastra sau al copilului Dumneavoastra de participant la cursurile organizate de Asociatia Bucharest Sport Club Elite.

Asociatia Bucharest Sport Club Elite prelucrează datele cu caracter personal menționate in Secțiunea 2 de mai jos in următoarele scopuri, pe baza temeiurilor legale indicate pentru fiecare dintre acestea:

●Organizarea si desfasurarea cursurilor sportive

●Asigurarea conditiilor necesare pentru participarea membrilor clubului la competitii (legitimarea la Asociatia Municipala de Natatie si/sau la Federatia Romana de Natatie / Federatia Romana de Triatlon)

●Asigurarea cerintelor si conditiilor legate de protectia sanatatii pentru a participa la cursuri si competitii


2.Categorii de date cu caracter personal

Datele cu caracter personal care vor fi prelucrate de catre Junior Swim in scopurile sus-mentionate sunt cele obtinute direct de la participantul la curs (pentru persoanele majore) sau direct de la parinte/tutore legal in cazul minorilor, prin cererile de inscriere membru sportiv si documentele atasate la acestea.

Scop

Categorii de date prelucrate

Organizarea si desfasurarea cursurilor

Parinte/tutore legal (pentru minori):

nume, prenume, adresa, CNP, nr. Telefon


Membru sportiv (cursant):

Nume, prenume, data nasterii, CNP

Imaginea (in contextul fotografiilor si imaginilor video realizate in timpul cursurilor, competitiilor, activitatilor)

Asigurarea conditiilor necesare pentru participarea membrilor clubului la competitii

Nume, prenume, data nasterii, CNP Imaginea (pentru emiterea legitimatiilor)

Asigurarea cerintelor si conditiilor legate de protectia sanatatii pentru a participa la cursuri si competitii

Date de sanatate rezultate din adeverinta medicala, precum si date suplimentare furnizate de parinti/tutori (pentru minori) Date de sanatate obtinute in cadrul circuitelor medicale obligatorii (pentru membrii sportivi de performanta)

3.Colectarea datelor cu caracter personal

Asociatia Bucharest Sport Club Elite colecteaza datele cu caracter personal din urmatoarele surse: direct de la participanti si de la parintii/ alte persoane care au calitatea sa aprobe actele minorului, precum si date care rezulta din efectuarea vizitelor medicale periodice obligatorii (date legate de sanatatea membrului sportiv).

4.Destinatarii datelor cu caracter personal

Asociatia Bucharest Sport Club Elite nu vinde, nu transfera, nu dezvaluie si nu permite accesul la datele cu caracter personal ale membrilor sai unor terti care nu au legatura cu activitatea sa.

Pentru a putea atinge scopurile descrise mai sus, Asociatia Bucharest Sport Club Elite poate dezvalui datele cu caracter personal ale membrilor sai asociatilor si federatiilor de specialitate si unor furnizori de servicii, respectiv: Asociatia Municipala de Natatie Bucuresti, Federatia Romana de Natatie, Federatia Romana de Triatlon, Organizatorilor de competitii, Furnizorilor de servicii de transport/cazare (pentru organizarea deplasarilor la competitii si cantonamente), companiilor care asigura mentnanta site-urilor www.bsc.com.ro si ale competitiilor organizate de acesta.


Datele cu caracter personal mentionate mai sus pot fi puse la dispozitie sau transmise unor autoritati publice, auditori sau instititii cu competente in activitati de control cu privire la activitatile Asociatia Bucharest Sport Club Elite.

Anumite date cu caracter personal (ex.: nume, precume, imagine, varsta) pot fi divulgate publicului prin intermediul paginii de facebook, a site-ului sau a paginilor de facebook/site-urilor organizatorilor competitiilor/cantonamentelor/activitatilor.

5.Transferul datelor cu caracter personal in afara tarii

In contextul operatiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transferate in afara tarii catre state din Uniunea Europeana (“UE”) sau din Spatiul Economic European (“SEE”) doar in contextul participarii la competitii internationale. Orice astfel de transfer se va face cu respectarea prevederilor legale din Regulamentul General privind protectia datelor nr. 2016/679 adoptat de Parlamentul European (“GDPR”).


6.Durata prelucrarii

Vom stoca datele dumneavoastra cu caracter personal pentru perioada de timp necesara atingerii scopurilor prelucrarii. Datele vor fi sterse din baza de date a clubului Asociatia Bucharest Sport Club Elite in maxim 5 ani de la data la care ati incetat activitatea la Asociatia Bucharest Sport Club Elite in calitate de membru sportiv sau de la data la care ati avut ultima participare la un curs sau concurs.


7.Procesul decizional automatizat și crearea de profiluri

Datele Dumneavoastra nu sunt supuse unor procese decizionale automatizate, inclusiv creare de profiluri.


8.Refuzul prelucrarii si consecintele sale

In situatia in care nu furnizați datele cu caracter personal in scopurile sus-mentionate, aceasta atrage imposibilitatea participării la cursurile Junior Swim.


9.Drepturile dumneavoastra in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal

GDPR asigura oricarui membru sportiv urmatoarele drepturi, pe care le pot exercita in mod gratuit:

●Sa fie informat, o data pe an, daca Junior Swim prelucreaza sau nu datele personale si care sunt acestea;

●Sa solicite corectarea datelor transmise, in cazul in care acestea sunt incorecte sau incomplete;

●Sa se opuna prelucrarii datelor lor, pentru motive intemeiate si legitime ce tin de situatia lor particulara si doar daca prelucrarea datelor respective nu este o obligatie legala a Junior Swim sau nu este esentiala pentru desfasurarea cursurilor/competitiilor;

●Sa solicite stergerea datelor lor, cu exceptia situatiilor in care legea interzice stergerea.

Drepturile mentionate mai sus pot fi exercitate prin transmiterea unui e-mail la adresa contact@bsc.ro.


10.Securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal

Asociatia Bucharest Sport Club Elite va informeaza ca evalueaza si imbunatateste in mod constant masurile de securitate implementate in vederea asigurarii unei prelucrari a datelor cu caracter personal in conditii de siguranta și securitate.

Datele cu caracter personal care beneficiaza de un regim special de protectie (codul numeric personal, date de sanatate), sunt prelucrate in conditii limitative si in concordanta cu dispozitiile legale aplicabile acestui tip de date, cu asigurarea unor masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea lor.

Ne angajam sa ne informam la timp membrii in cazul oricaror incidente de securitate ce ar putea sa prezinte un risc semnificativ pentru drepturile acestora.


    Selecteaza Locatia