Politica de confidențialitate

Asociatia Bucharest Sport Club Elite („Asociația”)  

CIF 39100927

Str. Mihai Eminescu, nr. 19-21 et. 8, cam. 804. sector 1, București

 

Asociația Bucharest Sport Club Elite vă respectă intimitatea și ia foarte în serios protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal. Această Politică de Confidențialitate descrie tipurile de date colectate de către noi, baza legală precum și scopurile pentru care facem aceste prelucrări. Suntem fideli principiilor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, astfel că nu prelucrăm decât datele necesare atingerii scopurilor declarate și ne străduim să asigurăm integritatea acestor date. Asociația a implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura respectarea întocmai a normelor aplicabile protecției și confidențialității datelor dumneavoastră.

I. GENERAL

Datele cu caracter personal se referă la informații despre persoana dvs. Acestea includ informații precum numele dvs., adresa, adresa de corespondență, numele de telefon. Nu sunt incluse aici informațiile care nu pot fi direct asociate cu identitatea dvs. efectivă (precum timpul petrecut pe site sau numărul de utilizatori ai site-ului).

Prin „prelucrarea datelor cu caracter personal” se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni asupra datelor cu caracter personal, cu sau fără utilizarea unor mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, stocarea, transmiterea sau ștergerea datelor. Datele care conduc la identificarea dvs. sunt colectate numai de către Asociația Bucharest Sport Club Elite dacă le furnizați în mod voluntar, spre exemplu, prin completarea unei cereri sau înregistrarea la servicii personalizate. Datele pe care le introduceți într-o asemenea formă sunt stocate numai pentru utilizarea respectivă. Ne rezervăm dreptul de a împărtăși datele dvs. cu alte entități (parteneri de-ai noștri) doar în cazuri speciale (campanii / promoții / pentru a îmbunătăți serviciile pe care vi le oferim), termenii acestora vor fi puși la dispoziție separat pentru fiecare situație în parte.

Întrucât Asociația Bucharest Sport Club Elite stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal, aceasta are calitatea de operator de date, în sensul prevăzut de Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – „GDPR”). Astfel, Asociația poartă responsabilitatea unei prelucrări legale și transparente a datelor dvs.

II. Categorii de date personale. Temeiurile și scopurile prelucrării.

1. Utilizarea fișierelor de tip „cookie”

Site-ul nostru folosește “cookies”. Cookies sunt mici cantități de date, ce se stochează pe hard disk-ul computerului dvs. Acest set de date este creat și trimis dvs. de către serverul web cu care ați stabilit o legătură, prin browser-ul dvs. (ex. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox).

Scopul utilizării fișierelor de tip cookie este acela de a crea o experiență personalizată atunci când navigați pe website-ul Bucharest Sport Club Elite. Printr-un fișier de tip cookie puteți fi identificat atunci când revizitați site-ul nostru, nemaifiind nevoie să retransmiteți datele pe care le-ați oferit deja. În prezent, majoritatea browserelor sunt setate implicit să accepte automat cookies. Cu toate acestea, aveți opțiunea de a seta browserul să respingă cookies sau să le afișeze în prealabil. Puteți obține informații despre acest subiect în funcția Ajutor din browserul dvs. Mai mult, puteți șterge oricând cookies din sistemul dvs. (ex. Windows Internet Explorer sau Google Chrome). Găsiți aici mai multe informații cu privire la folosirea cookies pe acest site.

Bucharest Sport Club Elite nu plasează în browserul dvs. niciun fișier de tip cookie decât dacă a obținut în prealabil consimțământul dvs. serios, neechivoc și dat în cunoștință de cauză, conform Art 6 al. (1) lit. a) din RGPD. Modalitatea de captare a consimțământului se realizează prin bifarea căsuței aferente acceptării plasării fișierelor de tip cookie în browserul dumneavoastră.

1.1. Informare privind confidențialitatea pentru Google Analytics

Acest site folosește Google Analytics, un serviciu de analiză web a Google Inc. („Google”). Google Analytics implementează fișiere de tip cookies. Informațiile cu privire la utilizarea acestui site, generate prin cookies, sunt transmise în general unui server Google din SUA și stocate pe acesta. Cu toate acestea, în situația activării anonimizării IP-ului pe acest site, adresa dvs. de IP va fi abreviată în prealabil în toate statele membre ale Uniunii Europene sau alte state care sunt părți contractante în Acordul Spațiului Economic European. Doar în situații excepționale, adresa de IP completă se va transmite unui server Google din SUA și se va abrevia acolo. Odată cu numirea de către operatorul acestui site, Google va folosi informațiile pentru a evalua utilizarea acestui site de către dvs., pentru a întocmi rapoarte despre activitățile pe site și pentru a oferi alte servicii operatorului acestui site, asociate utilizării site-ului și altor forme de utilizare a internetului. Adresa de IP transmisă din browserul dvs., în contextul Google Analytics, nu va fi combinată cu alte date compilate de Google. Puteți împiedica stocarea de cookies prin aplicarea setării adecvate din software-ul browserului dvs., însă dorim să vă informăm că, în acest caz, nu veți putea folosi toate funcțiile acestui site. Mai mult, puteți preveni colectarea de date generate de cookies în legătură cu utilizarea site-ului (inclusiv adresa dvs. de IP) transmise către Google și prelucrarea acestor date de către Google, accesând acest link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) pentru a descărca și instala plugin-ul disponibil pentru browser. Puteți găsi mai multe informații detaliate privind condițiile de utilizare și confidențialitatea datelor la https://marketingplatform.google.com/about/analytics/ și/sau la https://marketingplatform.google.com/about/support/. Am dori să evidențiem faptul că pe acest site, Google Analytics a fost extins, pentru a include codul „gat._anonymizeIp();”, pentru a garanta o colectare anonimizată a adreselor de IP (procedură denumită mascare IP).

2. Datele aferente contului de utilizator

 

Înscrierea în Asociație se face prin intermediul contului de utilizator care poate fi creat pe website. Pentru crearea unui astfel de cont, următoarele date cu caracter personal vor fi colectate și stocate de către Asociație:

- Numele și prenumele

- Numărul de telefon

- Adresa de e-mail

- CNP

 

Temeiul legal pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal îl constituie consimțământul utilizatorului (Art.6 al. 1 lit. a) GDPR). Acest consimțământ va fi exprimat prin bifarea căsuței aferente acordului privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

3. Utilizarea de plugin-uri pentru rețelele de socializare Facebook și Twitter

Pe site-ul nostru, veți găsi bare care indică referințe (link-uri) către următoarele rețele de socializare / servicii:

● Rețeaua externă de socializare Facebook, ce ține de Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Plugin-urile sunt identificabile pe unul din logo-urile Facebook (F alb pe un pătrat albastru sau simbolul „OK” al mâinii sau sunt marcate cu denumirea suplimentară „Facebook social plugin”. Lista și aspectul plugin-urilor pentru rețeaua de socializare Facebook pot fi vizualizate la https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

● Rețeaua de socializare externă „Google+”, ce ține de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. În contextul aspectului vizual pe internet, plugin-urile au fost identificate de către logo-urile Google+ sau denumirea suplimentară „+1”

● Serviciul extern denumit Twitter, ce ține de Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Se pot identifica prin termeni precum „Twitter” sau „Follow”, combinați cu pasărea albastră stilizată. Butoanele se pot vedea pe https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-for-websites/follow-button/overview.html. Aceste butoane vă permit să distribuiți un articol sau o pagină găsită pe site-ul nostru pe Twitter sau să ne urmăriți pe Twitter.

Butoanele și/sau plugin-urile sunt dezactivate din oficiu și trebuie să le activați în mod specific. Funcțiile alocate referințelor (link-urilor) către rețelele respective (Facebook, Google+, Twitter), în special în ceea ce privește transmiterea de informații și date privind utilizatorul, nu devin active doar prin vizitarea site-ului nostru. Acest lucru se întâmplă făcând click pe referințele corespunzătoare. Atunci când aceste referințe (linkuri) sunt urmărite printr-un click, acest lucru activează plugin-urile pentru Facebook, Google+, Twitter, iar browserul dvs. stabilește o conexiune directă cu serverele fiecărei rețele/serviciu în parte, respectiv Facebook, Google+, Twitter. În cazul în care, pe parcursul vizitei dvs. pe site-ul nostru, activați referințele și sunteți autentificat pe contul sau conturile dvs. personale) de utilizator pe o rețea/un serviciu (Facebook, Google+, Twitter), informațiile privind vizita dvs. pe site sunt transmise operatorilor individuali ai acestor rețele/servicii (Facebook, Google+, Twitter). Respectivul operator (Facebook, Google+, Twitter) poate asocia vizita pe site cu contul dvs..Aceste informații sunt transmise operatorului (Facebook, Google+, Twitter) și, dacă este necesar, pot fi stocate de acesta. Pentru a împiedica acest lucru, trebuie să vă deconectați de la cont sau conturi, înainte de a face clic pe referință (link). Veți putea găsi detalii suplimentare privind informațiile stocate la următoarele linkuri:

● Facebook: http://www.facebook.com/help/186325668085084/

● Twitter: https://help.twitter.com

Chiar dacă nu sunteți membru al uneia dintre rețelele de socializare/serviciile menționate mai sus, există posibilitatea ca aceste organizații să vă afle adresa de IP, prin plugin-urile pentru rețele de socializare și există posibilitatea stocării. Vă rugăm să stabiliți detaliile privind scopul și măsura în care să se realizeze prelucrarea, colectarea și utilizarea datelor de către Facebook, Google+, Twitter, drepturile și opțiunile de setare din politicile respective privind confidențialitatea datelor, după cum urmează:

● Facebook: http://www.facebook.com/about/privacy/

● Twitter: https://twitter.com/privacy

Mai mult, aveți opțiunea de a bloca plugin-urile pentru rețele de socializare, cu ajutorul programelor de completare pentru browser, precum plugin-ul Facebook cu “Facebook Blocker”, pe care în puteți descărca de aici http://webgraph.com/resources/facebookblocker/. Puteți de asemenea să realizați modificări parțiale la setările dvs. privind confidențialitatea datelor, spre exemplu, de pe http://twitter.com/account/settings.

III. Durata stocării datelor

Datele cu caracter personal transmise nouă prin intermediul site-ului se vor stoca doar până când scopul pentru care ne-ați furnizat acele date a fost atins. În acest caz, temeiul prelucrării este reprezentat de Art. 6 al. (1) lit. b) din GDPR - prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte. 

În ceea ce privește perioadele de păstrare asociate legislației comerciale sau fiscale care trebuie respectată, durata de stocare pentru anumite date poate ajunge până la 10 ani, temeiul legal în acest caz fiind Art. 6 al. (1) lit. c) din GDPR - prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului.

IV. Drepturile dumneavoastră

În calitatea dvs. de titular(ă) a datelor personale prelucrate de Asociație, beneficiați de următoarele drepturi:

- De a solicita Asociației accesul la datele dvs., rectificarea sau ștergerea lor, precum și restricționarea prelucrării;

- De a solicita informații referitoare la prelucrare și la exercitarea drepturilor prevăzute în prezenta secțiune;

- De a vă opune prelucrării și de a solicita portarea datelor;

- De a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice în ceea ce vă privește sau care vă afectează în mod similar și semnificativ;

- De a vă retrage consimțământul acordat printr-o declarație scrisă, fără a fi afectată prelucrarea efectuată anterior retragerii;

- De a depune o plângere la autoritatile de supraveghere, cu privire la nerespectarea prevederilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal, la numărul de telefon 031-8059211 sau la adresa de e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

Pentru întrebări cu privire la colectarea, prelucrarea sau utilizarea datelor dvs. cu caracter personal, pentru informații, corectarea, blocarea sau eliminarea datelor, contactați-ne la contact@bsc.ro.

V. Link-uri către alte site-uri

Serviciile noastre online conțin link-uri către alte site-uri. Respectarea legislației privind confidențialitatea datelor de către operatorii acelor site-uri nu este influențată de noi. De aceea, asigurați-vă că ați citit politicile privind confidențialitatea datelor în fiecare situație. De asemenea, noi nu avem niciun control asupra legalității conținutului respectivelor site-uri. De aceea, respingem orice responsabilitate privind conținutul altor site-uri.

VI. Newsletter

Atunci când transmitem newslettere, e-mailuri și alte comunicări electronice cu informații publicitare (denumite în continuare „newslettere”), facem acest lucru doar cu consimțământul destinatarilor, în conformitate cu Art. 13 din Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice. Consimțământul pentru livrarea newsletter-ului este captat prin bifarea de către dumneavoastră a căsuței aferente, care conține de asemenea și conținutul acestor materiale.

Dacă vă abonați la newsletter-ul nostru, vom folosi informațiile de care avem nevoie pentru acest scop sau informațiile pe care nu le-ați transmis separat, pentru a vă transmite în mod regulat newsletter-ul nostru, prin e-mail. Vă puteți dezabona în orice moment de la newsletter, accesând linkul din newsletter furnizat în acest sens. Veți găsi un link pentru dezabonarea de la newsletter la capătul fiecărei ediții a acestuia. Pentru a vă abona la newsletter, tot ce trebuie să faceți este să ne transmiteți adresa dumneavoastră de e-mail.

Abonarea la newsletter-ul nostru folosește așa-numita procedură cu dublă confirmare (double opt-in). Cu alte cuvinte, după înregistrare, veți primi un e-mail în care vi se va solicita confirmarea abonării. Această confirmare este necesară pentru a împiedica abonarea prin folosirea adreselor altor persoane sau unor adrese necunoscute. Abonările la newslettere sunt înregistrate, pentru a putea verifica procesul de abonare, în conformitate cu prevederile legale. Acest lucru include stocarea orei înregistrării (abonării inițiale) și confirmării, precum și adresa IP.

Puteți opri în orice moment primirea newsletter-ului nostru, prin retragerea consimțământului. Astfel, ambele formulare de consimțământ privind trimiterea newsletter-ului sunt anulate simultan.

VII. Măsuri tehnice și organizatorice adoptate

Pentru a putea minimiza riscurile date de prelucrarea datelor dumneavoastră, Asociația implementează următoarele măsuri tehnice și organizatorice:

1. Restricționarea accesului la baza de date a Asociației

În acest sens, fiecare angajat cu atribuții în gestionarea datelor cu caracter personal se va autentifica pe baza unui cod unic (parolă). Codul unic este diferit pentru fiecare angajat și poate consta și în mijloace biometrice, respectiv amprentă dactiloscopică. Astfel, ne asigurăm că împiedicăm un eventual access neautorizat la datele dumneavoastră.

 

2. Măsuri de siguranță în legătură cu modificarea și ștergerea datelor

Asociația ia măsuri ca sistemul informaţional să menţină datele şterse sau modificate. Ștergerea și rectificarea datelor cu caracter personal se va opera doar de către o persoană desemnată din cadrul Asociației.

 

3. Efectuarea de backup-uri și de copii

Asociația efectuează periodic backup-uri ale bazei de date, pentru a preveni pierderea datelor dumneavoastră. Baza de date este exclusiv electronică, datele dumneavoastră nefiind stocate pe un suport fizic.

 

4. Instruirea personalului

Persoanele din cadrul Asociației care au atribuții constând în gestionarea datelor dumneavoastră personale au fost prealabil instruite despre condițiile în care trebuie să se realizeze accesul la bazele de date.  

VIII. Gestionarea eventualelor breșe de securitate

 

 

În cazul în care are loc o încălcare a securității datelor cu caracter personal, Asociația va notifica Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România în termen de 72 de ore de la data la care a luat cunoștință de producerea breșei.